Utbildning / Workshops

Har du ett tal, en presentation, ett viktigt möte eller ett nyhetsbrev som aldrig blir läst? En retoriker kan hjälpa dig att att vässa framförandet helt utifrån just din situation, så att allt ifrån budskap till målgruppsanpassning landar där det ska.

Coaching / Rådgivning

Vad är ditt mål och hur når du dit?  Problem, möjligheter, friktion eller potential är ofta synlig i kommunikationen. Ibland kan ett par nya ögon som analyserar och ställer de rätta frågorna vara knuffen som behövs för att få nya tankar och hitta vägen framåt.

Hands on / Analys

Behöver ni någon som rent praktiskt kan kliva in i er organisation för att göra punktinsatser av strategisk kommunikation eller analys av hur just ni kan utveckla det arbete ni redan gör? Hör av er, så ser vi om vi kan hitta en lösning!