Emmy Johansson

 JE Retorikkonsult är baserat i Eskilstuna och drivs av mig, Emmy Johansson. Min retoriska utgångspunkt är att alltid arbeta utifrån ett situationsanpassat, målbaserat och coachande arbetssätt. För mig står kundens eller kursdeltagarens mål i fokus, och mitt uppdrag är att vägleda, ställa de rätta frågorna, utmana och utveckla för att hjälpa dem att nå sitt mål.